Hacettepe Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz … Devamını Oku

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 67 sağlık personeli alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, son başvuru tarihi 24 nisan 2021, Hemşire, Sağlık Teknikeri, sözleşmeli 67 sağlık personeli alacak. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesine 657 sayılı Devlet … Devamını Oku

Erciyes Üniversitesi 20, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 83 sözleşmeli personel alacak

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genelşartlar aranır:a) Türk Vatandaşı olmak,b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,c) Bu Kanunun 41. maddesindeki … Devamını Oku

Adli Tıp Kurumu 77 Sözleşmeli Personel alacak

İLANT.C.ADALET BAKANLIĞIAdli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan1) Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıylayürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet … Devamını Oku

Gelir İdaresi Başkanlığı 58 sözleşmeli personel alacak

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. … Devamını Oku

Milli Savunma Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel Alacak

Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli 200 personel almak için ilana çıktı. Başvurular 21 Nisan’da sona erecek. Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesindeki personel teminine ilişkin başvuru … Devamını Oku